NYHETER

Förändring i lagen om energideklarationer!

De nya förändringarna i lagen om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 juli.

Energideklarationen visas upp och även överlämnas vid försäljning eller uthyrning. Om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning ska byggnadens energiprestanda anges vid annonsering.

Energideklarationen ska också liksom tidigare visas upp i entrén vilket gäller för alla typer av byggnader förutom småhus. Den tidigare benämningen specialbyggnader försvinner. Det ska nu alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten.

De byggnadsägare som redan gjort en energideklaration får använda den för att uppfylla de ändringar som träder i kraft från 1 juli 2012. Till ändringarna i lagen hör också att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras med vissa undantag.

För mer information se om förändringarna besök boverkets hemsida här

NYHETER

2012-10-25
Nu effektiviserar vi Energideklarationen.se! Efter den nya lagen som infördes i augusti har även Energideklarationen.se omreviderats.

2012-09-20
Energideklarationen.se förmedlar sin 5000:e offertförfrågan! Energideklarationen.se har nu förmedlat 5000 förfrågningar på sina fyra första verksamhetsår.

2012-07-08
Förändring i lagen om energideklarationer! De nya förändringarna i lagen om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 juli.